Reimarkt voor woningcorporaties

Maximaal verduurzamingsresultaat binnen uw investeringsmogelijkheden en beleid

De transitie naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050 is een complexe opgave. De optimale route is een integrale afweging van beleid, investeringsruimte, technische mogelijkheden en sociale context. Daarbij speelt natuurlijk ook de warmtevisie van de gemeente een rol.  Het uitvragen, voorbereiden en coördineren van verduurzamingsprojecten kost veel tijd en geld. En dat terwijl de ambitie hoog is en de tijd gering.

In de afgelopen jaren heeft Reimarkt met meerdere woningcorporaties, huurders, woningeigenaren en gemeentes samengewerkt aan een veelheid van verduurzamingsopgaves. Op basis hiervan heeft Reimarkt een opschaalbare productaanpak ontwikkeld, inclusief software, voor een procesversnelling op maat voor uw beleid, huurders en voorraad. Hiermee kunt u afstappen van eenmalige, kostbare projecten en maximaal verduurzamingsresultaat realiseren binnen uw investeringsmogelijkheden en beleid.

Met deze aanpak hebben verschillende woningcorporaties in Nederland in nog geen drie jaar al meer dan 3000 appartementen en grondgebonden woningen, zowel complexmatig als vraag gestuurd verduurzaamd. Met eenzelfde aanpak maakt Reimarkt het verduurzamen van woningen makkelijk en mogelijk voor woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren en kan verduurzaming gecombineerd worden met het uitponden van woningen. Hierdoor kan een wijkaanpak en gemeentelijk beleid een vanzelfsprekend onderdeel worden van de opgave.