Waar wij voor gaan: op naar een fossielvrij 2050

Missie en visie

Op naar een fossielvrij 2050
Door het versnellen van woningverduurzaming
In 2050 moet de woningvoorraad in Nederland aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt mogen worden voor het verwarmen van je woning of voor het opwekken van elektriciteit. Er zullen dus een flink aantal aanpassingen gedaan moeten worden aan de 8 miljoen woningen in Nederland met zijn 17 miljoen bewoners. Met het tempo waarin dit nu gebeurt, gaan we 2050 namelijk lang niet halen. Reimarkt doet er alles aan om de nodige woningverduurzaming te versnellen en dat begint natuurlijk bij jou: bij de bewoners.

Eenvoudig je huis verduurzamen
Voor particulieren, VvE’s en huurders
Op dit moment is het verduurzamen van je huis een hele opgave met veel ingewikkelde vraagstukken over subsidies, financiering, materiaal en eindeloze offertetrajecten. Vooraf weet je eigenlijk niet wat je koopt, hoelang het duurt en hoeveel het eigenlijk kost. Reimarkt  maakt woningverduurzaming makkelijk en mogelijk voor huurders, VvE’s en particuliere woningeigenaren. Bij ons kun je direct online ontdekken wat slim is voor jouw situatie en krijg je inzicht in de kosten en besparingen. Wil je aan de slag? Dan kun je de maatregelen bij ons kopen en staan wij voor je klaar om jouw woonwensen verder te realiseren. In slechts drie stappen kun jij al genieten van een comfortabele en verduurzaamde woning. Voor iedereen hebben wij een uitgekiende formule die aansluit op de plannen van de gemeente en/of woningcorporatie. Zo weet je zeker dat elke stap die je neemt past bij de toekomstvisie voor jouw wijk. Jij hoeft alleen te kiezen hoe je wil wonen, passend bij je budget en bent zeker van een slim aanbod.

Van projecten naar producten
Met leveranciers, gemeentes en woningcorporaties
Eenvoudig je huis verduurzamen voor bewoners, betekent een verandering van de bouwketen. Nu wordt elke wijk, straat of woning benaderd als uniek project. Dat maakt dat er bij woningcorporaties, gemeentes en leveranciers veel geld en tijd verloren gaat in het uitvragen, opstarten, coördineren, voorbereiden en uitvoeren van woningverduurzaming. Projecten hebben een begin en een einde, terwijl voor procesversnelling, met de gewenste kostenverlaging, continuïteit nodig is. Reimarkt benadert de opgave daarom andersom. We ontwikkelen met leveranciers, gemeentes en woningcorporaties producten die aansluiten op de technische kenmerken van de woningvoorraad, de visie en het beleid van gemeente of corporatie en die aansluiten op de wensen van de bewoners. In deze aanpak vormt elke woning onderdeel van een serie op landelijke schaal en kunnen we elke keer een stapje slimmer, sneller en beter worden. Bovendien weten VvE’s, huurders en particulieren hierbij vooraf wat slim is voor de specifieke situatie, hoeveel het bespaart, wat het kost en hoelang het duurt.