Verduurzamen als huurder van ProWonen

Heeft u bericht gehad van ProWonen dat wij bij u aan de slag gaan? Dat is goed nieuws! Dat betekent dat wij samen met ProWonen uw woning comfortabeler en energiezuiniger gaan maken. In het informatiepakket dat u van ons heeft ontvangen heeft u onder andere gelezen over de werkzaamheden. Meer informatie over de renovatie vindt u hieronder.

Afspraken bij renovatie

ProWonen heeft samen met de huurdersverenigingen afspraken gemaakt. Met deze afspraken geven zij aan wat zij van u verwachten tijdens het de renovatie Maar ook wat u van ProWonen en de aannemer mag verwachten. Dit is het document “afspraken bij renovatie’. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de renovatie definitief doorgaat en de voorwaarden van de dagvergoeding. Lees dit document dus goed door! U vindt de meeste actuele versie van de “afspraken bij renovatie” op de website van ProWonen onder projecten.

Download hier het document Afspraken bij renovatie van ProWonen

 

De aannemer

Friso Bouwgroep

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Friso Bouwgroep. Tijdens de renovatie heeft u een vaste contactpersoon van Friso; de uitvoerder. Met vragen over de technische opname, de planning en de uitvoering kunt u bij diegene terecht. Op dit moment is de uitvoerder nog niet bekend. U ontvangt de contactgegevens voordat Friso met u contact opneemt. 

 

Gedragscode voor de aannemer

Voor de communicatie tussen u en de aannemer heeft ProWonen een aantal afspraken opgesteld waar de aannemer zich aan moet houden. Deze afspraken leest in de gedragscode aannemer. Deze is te vinden op de website van ProWonen onder projecten.

 

Download hier het document Gedragscode aannemer

 

Ik wil een (telefonisch) adviesgesprek

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Bel onze klantenservice via het telefoonnummer 085 018 52 33. Vaak kunnen ze vragen over de renovatie direct beantwoorden. Is uw vraag na het contact met de klantenservice niet beantwoord? Vraag dan een telefonisch adviesgesprek aan met een van onze adviseurs. Stuur een e-mail naar klantenservice@reimarkt.nl. Hierin stelt u uw vraag en dat u graag een telefonisch adviesgesprek wilt. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.