Wijziging aanmelding: verduurzaming Domijn geen panelen