Veelgestelde vragen

Vragen over het aanmelden

Kan ik als huurder mijn woning verduurzamen?
Woningcorporatie Domijn verduurzaamt haar woningen op basis van een complexmatige aanpak. Dit wil zeggen dat per wijk alle gelijksoortige huistypen in één keer worden verduurzaamd. In sommige gevallen combineert Domijn het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelingen met het plegen van (groot) onderhoud. Het is niet mogelijk om u als ‘losse’ huurder aan te melden.

Hoe weet ik wanneer ik in aanmerking kom om mijn huis te verduurzamen?
Wanneer er een verduurzamingsproject in uw wijk van start gaat waar uw woning aan mee kan doen zal woningcorporatie Domijn dit aangeven aan Reimarkt. Vervolgens zult u door ons op diverse manieren op de hoogte worden gesteld zodat u deze kans niet hoeft te missen. Dit geldt voor zowel de complexmatige aanpak als het verduurzamen in combinatie met (groot) onderhoud.

Wat zijn de voordelen van de verduurzaming?
Door te isoleren rekent u af met kou en vocht in huis. Spouwmuurisolatie vormt een beschermende laag die ervoor zorgt dat het in de winter lekker warm is. Ook het vervangen van glas door HR++ glas levert een voelbaar verschil op. Dat glas isoleert in de winter beter dan gewoon dubbel glas en voorkomt in de zomer dat het heel heet wordt. Isolatie combineren we altijd met ventilatie voor gezonde lucht in huis. En een ander groot voordeel is dat u naast comfortabeler wonen ook meer gaat besparen op uw energierekening.

Wat als mijn woning al verduurzaamd is?
Is uw woning al enige tijd geleden (deels) verduurzaamd? Dan willen we dit toch graag nakijken om te zien of dit nog voldoet aan de nieuwe standaard. Mochten de maatregelen die al uitgevoerd zijn voldoen dan laten we ze gewoon zitten, we zullen dan alleen de aanvullingen doen in uw woning. Stuur dan alsnog de getekende akkoordverklaring en eventueel het voordeurformulier op met een aantekening dat uw woning al (deels) verduurzaamd is.

Ik heb de formulieren opgestuurd, wat nu?
Na het opsturen van de akkoordverklaring wordt er een technische opname met de aannemer ingepland. Nadat we het verduurzamingspakket bij de rest van de buren hebben gepresenteerd en daar ook de akkoordverklaringen hebben ontvangen, dan worden de opdrachten overgedragen aan de aannemer. De aannemer neemt (telefonisch) contact met u op om een afspraak te maken voor de technische opname. 

Vragen over het pakket

Wat is de woonschil van de woning?
De woonschil, ook wel thermische schil, is de naam voor de gevel, het glas en het dak. Wij adviseren altijd deze te verduurzamen door middel van isolatie en dubbelglas. Hierdoor kunt u al veel energie besparen en krijgt u meer comfort.

Kan ik kiezen voor één onderdeel?
Wij werken met het “alles of niets” principe. Dit betekent dat het niet mogelijk is om slechts één of enkele delen van het pakket uit te kiezen. Alleen maatregelen die al zijn uitgevoerd in uw woning zal buiten beschouwing worden gelaten.Kan ik kiezen om géén mechanisch ventilatiesysteem te nemen?
Wij werken met het “alles of niets” principe. Dit betekent dat het niet mogelijk is om slechts één of enkele delen van het pakket uit te kiezen. Alleen maatregelen die al zijn uitgevoerd in uw woning zal buiten beschouwing worden gelaten.

Er is geen luik onder de vloer, is bodemisolatie dan wel mogelijk?
Jazeker! De vloer zal geïsoleerd worden aan de buitenkant van de woning. Aan de voor- en achterkant zal er een gat in de muur worden gemaakt. Hierdoor kan er isolatie worden aangebracht. Natuurlijk wordt dit na het isoleren weer netjes dichtgemaakt.

Vragen over zonnepanelen en ventilatie

Kan ik ook zonnepanelen krijgen?
Voor huurders van Domijn is het in sommige gevallen mogelijk om zonnepanelen te laten plaatsen. Hier wordt naar gekeken wanneer ju wijk aan de beurt is om te verduurzamen of wanneer er onderhoud gepleegd wordt.

Kan ik de zonnepanelen uit het pakket halen?
Wij werken met het “alles of niets” principe. Dit betekent dat het niet mogelijk is om slechts één of enkele delen van het pakket uit te kiezen. Alleen maatregelen die al zijn uitgevoerd in uw woning zal buiten beschouwing worden gelaten.

Is mijn woning geschikt voor zonnepanelen?
Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen geweest met betrekking tot zonnepanelen. We hebben dus ook goed gekeken naar de woningen, wat op het dak zal passen en naar de opbrengst van de panelen. Ons doel is dan ook dat het voor iedereen iets moet opleveren. Nu kunnen er natuurlijk dingen in de weg staan zoals bomen, hier wordt tijdens de technische opname naar gekeken.

Kan ik zelf zien of mijn dak gunstig is voor zonnepanelen?
Op de website van de gemeente kunt u zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. U typt uw adres in en geeft de website u een kleurcode. Als die geel of groen is dan is uw dak geschikt en is het zeker de moeite waard om zonnepanelen te plaatsen! Op deze pagina vindt u de zonnekaart: http://www.zonnekaart.nl/

Wat als ik niet genoeg energieverbruik, zijn zonnepanelen nog gunstig?
Met zonnepanelen kunt u mooi uw eigen stroom opwekken, maar mocht u nu bijna geen stroom verbruiken en dus het gevoel hebben dat dit voor u niet uit kan, stuur dan de akkoordverklaring op met uw energiejaarafrekening van afgelopen drie jaar. Wij zullen dan met Domijn contact op gaan nemen en eventueel het bedrag van de servicekosten gaan aanpassen.

Hoe is de besparing voor de zonnepanelen berekend?
De zonnepanelen leveren per jaar gemiddeld 2250 kwh op. Dit komt neer op een bedrag van €472 per jaar. Als u dat deelt door 12 is dat €39.41 per maand voor elk huisadres. Ons advies is dan ook om uw maand bedrag bij uw energieleverancier met €30 per maand naar beneden te brengen. Zo bespaart u aan uw energiekosten per maand.

Moet ik mijn huis ventileren?
Het is heel belangrijk om uw huis goed te blijven ventileren. In de ramen die wij plaatsen zitten standaard goede ventilatieroosters. Iedere bewoner produceert iedere dag een aantal liter vocht. Vocht is schadelijk voor het huis. U krijgt bijvoorbeeld snel last van schimmel op de muren, hout gaat sneller rotten, verf bladert af en de lucht droogt langzamer op waardoor u meer energie nodig heeft om het huis te verwarmen. Door goed te ventileren drijft u het vocht af naar buiten. Ventileren kan door de ramen elke dag een tijd open te zetten, maar houdt ook de ventilatieroosters altijd open. De lucht kan daardoor goed weg. Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem? Zet hem dan nooit helemaal uit!

Als wij al een ventilatiesysteem hebben die alleen naar de badkamer gaat, krijgen wij ook een toevoer naar de keuken en toilet?
Bestaande punten van de badkamer, keuken en toilet zullen worden behouden. Mocht dit niet aanwezig zijn dan wordt dit aangebracht. Dit zal per woning verschillen en zal nagekeken worden bij de technische opname.

Zullen de buizen van de toevoer van het ventilatiesysteem zichtbaar zijn?
Deze zullen netjes worden afgetimmerd met uitzondering van de zolder.

Vragen over de kosten en huurverhoging

Waarom moet ik huurverhoging betalen?
Het verduurzamen van een woning kost veel geld. De woningcorporatie krijgt hier voor een deel subsidie voor en een deel betalen ze uit eigen zak. Helaas is het voor de woningcorporatie niet mogelijk de gehele verduurzaming voor elk huis dat zij bezitten te financieren. In sommige gevallen wordt het kleine resterende bedrag betaald door middel van een (kleine) huurverhoging in de servicekosten. In de brochure die u ontvangt kunt u zien of een verhoging bij u het geval is.

Kan ik huurtoeslag krijgen voor de verhoging van de servicekosten?
Nee, het is niet mogelijk huurtoeslag te krijgen voor de servicekosten. U kunt het beste de belastingdienst raadplegen. De zonnepanelen en overige verduurzamingsmaatregelen leveren meer op dan de huurverhoging, dus u gaat alsnog besparen!

Waarom vallen de zonnepanelen onder de servicekosten en niet onder de kale huur?
Sinds kort biedt de servicekostenregeling van de huurcommissie ruimte om een vergoeding voor zonnepanelen onder te brengen in de servicekosten. Domijn kiest hier voor. Een voordeel voor u als huurder is dat u er dan geen jaarlijkse huurverhoging over betaald.

Krijg ik alsnog huurverhoging als ik al zonnepanelen heb?
Nee, alleen de maatregelen die nog niet zijn toegepast worden straks uitgevoerd. Als u al zonnepanelen op dak heeft zullen de servicekosten niet extra in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er met de huurverhoging die ik betaal als ik mijn woning in het verleden al heb verduurzaamd?
Het basispakket van de verduurzaming is gratis. Als u in de afgelopen twee jaar uw woning (deels) heeft verduurzaamt en u betaalt hier een huurverhoging voor dan corrigeert Domijn dit. Vanaf het moment dat de werkzaamheden uitgevoerd worden, en uw buren het gratis ontvangen, zal Domijn de oorspronkelijke huurverhoging weer uit uw huur halen. Dit geldt alleen voor huurverhogingen van werkzaamheden die nu gratis zijn en tot maximaal twee jaar terug. De periode dat u huurverhoging al betaald heeft ontvangt u niet terug, immers toen heeft u er ook van geprofiteerd. Domijn zal u in de toekomst hier vanzelf over berichten.

Vragen over het proces en de planning

Hoe lang duurt de verduurzaming?
De meeste maatregelen die worden toegepast in uw huis kunnen binnen ca. 8 werkdagen klaar zijn. Bij uitzondering van individuele maatregelen kan de verduurzaming soms iets langer duren. De maatregelen worden niet aaneensluitend achter elkaar uitgevoerd, maar per maatregel bij alle woningen. Dus is de aannemer niet alle dagen aanwezig in de woning.Voordat er wordt begonnen met de verduurzaming krijgt u van de aannemer de definitieve planning.

Wat verwachten jullie van mij als bewoner?
Voor de verduurzaming is het in sommige gevallen nodig om de spullen die in de weg staan even aan de kant te zetten. Vaak zijn dit spullen die in de vensterbank staan of tegen de buitenmuren zijn geplaatst. Uw spullen hoeven niet naar een opslag. Maar maakt u geen zorgen, de aannemer legt dit van te voren aan u uit!

Wordt er bij mij binnen verduurzaamd?
De verduurzaming vindt zowel binnen als buiten het huis plaats. Voor het vervangen van het glas zal de aannemer binnen moeten zijn. Het isoleren van de spouwmuur zal via de buitenkant van het huis plaatsvinden.

Moet ik uit het huis als ze gaan verduurzamen?
In de meeste gevallen worden de werkzaamheden uitgevoerd in bewoonde staat. Uitzonderingen worden ruim van tevoren besproken.

Wordt mijn huis rommelig van de verduurzaming?
Na de verduurzaming wordt uw woning weer netjes opgeleverd. Het enige dat u nog moet doen is uw spulletjes weer even op de juiste plek zetten.

Hoe lang van te voren hoor ik wanneer de verduurzaming begint?
De aannemer komt langs met een planning. Hierin staat precies wanneer de verduurzaming van uw woning zal starten, hoe lang het (ongeveer) gaat duren, en overleggen met u als dit niet gelegen komt.

Moet ik als huurder ook een energielabel hebben?
Ook als huurder bent u verplicht een energielabel te hebben. De verhuurder draagt hier zorg aan. Welk label uw woning heeft kan de woningcorporatie voor u opzoeken. Is het label van uw woning C, D of F dan kan er wellicht nog een en ander gebeuren aan uw woning.

Vragen over contact

Voor wat moet ik naar technisch consulent en voor wat moet ik bij Reimarkt zijn?
Als er technisch onderhoud gepleegd moet worden aan de woning moet u bij de technisch consulent zijn. Hij of zij kijkt de woning na op gebreken. Reimarkt verzorgt de verduurzaming van bijvoorbeeld isolatie of HR++ glas.

Ik heb meer vragen, kan ik een adviseur spreken?
Als u nog vragen heeft kunt u met onze klantenservice bellen om een adviesgesprek in te plannen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur op 053 -8506090.