Reimarkt voor gemeentes

Met bewoners en lokale initiatieven versnellen naar aardgasvrij

Veel gemeenten stimuleren woningeigenaren en corporaties om de verduurzaming aan te jagen. Of dit nu via energieloketten loopt, via wijkgerichte aanpak en aardgasloze pilots of via prestatieafspraken met corporaties, Reimarkt heeft voor al deze vormen perfect aanvullende dienstverlening.

Particulieren en VvE’s kunnen zelf gratis, eenvoudig en snel via Reimarkt verduurzamingspakketten samenstellen inclusief kosten, opbrengsten, subsidies en financiering. Reimarkt kan daarna desgewenst het pakket laten uitvoeren en begeleiden. Daarmee vervalt voor veel particulieren de hobbel van goed voornemen naar de stap van écht doen. Voor corporaties verzorgen wij  vele vormen van dienstverlening die de verduurzaming versnellen en goedkoper maken.