Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering >

De initiatiefnemers

KAW helpt stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit. Realistisch, betrokken en inspirerend onderscheidt KAW zich door een bijzondere combinatie van architectuur, stedenbouw, bouwkunde, expertise in wonen zorg, onderwijs en procesmanagement.

KUUB is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel groepen toekomstige bewoners te begeleiden met de ontwikkeling van hun woningen; meer kwaliteit voor een eerlijke prijs.

KAW+kuub

Samenwerkingspartners

Reimarkt werkt intensief samen met verschillende woningcorporaties om, naast de particuliere woningmarkt, ook woningen in de huursector te verduurzamen. In Enschede zijn dat de corporaties Domijn en De Woonplaats en in Bergen op Zoom is dat de corporatie Stadlander.

Corporaties